Consulta virtual

La teledermatologia o consulta dermatològica virtual és una nova modalitat de consulta no presencial que presenta una sèrie d’avantatges:

  1- Asistencia remota: permet obtenir un diagnòstic d’aproximació de la patologia cutània, així com realitzar un control evolutiu del pacient per tal d’avaluar l’eficàcia del tractament.

   2- Detecció precoç de patologies d’especial impacte en la salut pública

  3- Proporcionar informació sanitària: la teledermatologia no es centra únicament amb el diagnòstic i tractament de les patologies cutànies, sinó que també permet obtenir informació rellevant i contrastada científicament sobre la patologia

Si es detecta algun problema de caràcter dermatològic, a Dermaebre li oferim un servei de consulta virtual. Per tal de fer-nos arribar la consulta, ha d’indicar al formulari següent la simptomatologia detallada i adjuntar les fotografies per tal de tenir el màxim d’informació i aconseguir un diagnòstic més acurat.

Ràpid

Intentarem contestar-lo el més ràpid possible, sense demanar cita. Intenti descriure el seu problema amb detall i adjuntar fotos.

Econòmic

Costos reduïts i desplaçament, en molts casos, innecessari. 40 que s’hauran d’abonar immediatament després d’omplir el formulari.

Formulari de consulta VIRTUAL

    El podem ajudar

    Mitjançant aquest formulari li podem fer, en molts casos, un diagnòstic acurat.