Política de compra i devolució

Dermaebre permet per mitjà de la e-consulta realitzar una atenció més ràpida i econòmica de les patologies cutànies. Només cal que empleneu les dades que us demana el formulari de e-consulta rebreu una resposta via e-mail en un termini màxim de 14 dies, en pic es faci efectiu el pagament del servei.

Amb la resposta rebreu el diagnòstic de la patologia (sempre que es pugui confirmar usant una imatge), el seu tractament (en cas que es pugui realitzar per mitjà d’un tractament dispensat per mitjà d’una recepta mèdica privada) i la conducta a seguir per a una òptima resolució d’aquesta.

Aquest servei no substitueix els costos consulta presencial que es pot generar a partir de la seva consulta, però sí que li permetrà establir una preferència en funció de la patologia que tingui.

En el cas d’enviar imatges amb mala qualitat (borroses, desenfocades o poc representatives) es procedirà a realitzar un diagnòstic aproximat el més acurat possible de la patologia.

En cas de no poder obrir les imatges per error informàtic o de càrrega al web. Es co

ntactarà amb l’usuari per fer arribar aquestes imatges via e-mail. Només es procedirà a la devolució de l’import de la e-consulta en cas que per qualsevol dels medis anteriorment descrits no es pugui tenir accés a les imatges.

En el cas que transcorrin més de 14 dies i l’usuari no hagi rebut resposta a la e-consulta, pot demanar la devolució de l’import contactant a info@dermaebre.com o bé al telèfon 621183860.

El client té dret a sol·licitar la cancelació de la e-consulta amb la corresponent devolució de l’import sempre i quan no s’hagi emès cap resposta sobre la pròpia e-consulta. Per tant, no s’acceptaran cancel·lacions ni devolucions un cop s’hagi realitzat la resposta de la e-consulta. Aquesta sol·licitud s’ha de fer arribar al centre per mitjà d’un correu electrònic a info@dermaebre.com o bé contactant amb el telèfon 621183860 on es justificarà el motiu de la cancelació.